Marc Legal

LLEI D’INFÀNCIA

.- LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l´adolescència.


Novetats de la nova Llei, per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència


Explicació de la nova Llei, pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Llei 5/2008, de 24 d’abril sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista

 


LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials

 


Llei Orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors

 


Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal