Estratègia de transició energètica i canvi climàtic al Maresme

8 línies estratègiques d’adaptació al canvi climàtic

filter_1

Governança per a l’adaptació i la resiliència

filter_2

Gestió integrada del cicle de l’aigua

Promou l’actuació coordinada per part de les administracions implicades en l’adaptació al canvi climàtic, els agents econòmics, socials i les institucions de recerca. Inclou el seguiment de l’evolució dels efectes del canvi climàtic a la comarca, la presa de decisions amb base experta i la prevenció del risc.

Aquest eix aglutina l’actuació per reduir la dependència dels recursos hídrics disponibles actualment, a través del consum eficient, la disponibilitat de fonts alternatives i la reducció del risc de les infraestructures

filter_3

Gestió forestal sostenible

filter_4

Reducció de la incidència d’inundacions i rierades

Impulsa accions a escala comarcal que permetin incrementar el valor dels boscos del Maresme per millorar la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible i preservar els valors econsistèmics que proveeixen

L’actuació coordinada entre administracions ha de reduir els danys dels episodis de rierades i preservar i recuperar els valors naturals dels espais associats a rieres i torrents

filter_5

Conservació del litoral davant l’increment dels temporals i la pujada del nivell del mar

filter_6

Preservació de la biodiversitat

Planifica actuacions per reduir la pèrdua de superfície de les platges i posa en valor els projectes de naturalització de platges i passejos en espais d’oportunitat

Preservació dels espais naturals existents a la comarca, fent compatible la seva protecció amb la convivència amb activitats econòmiques i socials

filter_7

Preservació del sòl agrícola i dinamització d’espais agraris.

filter_8

Suport a un model turístic resilient i responsable

S’impulsa l’adaptació dels espais de la comarca als efectes del canvi climàtic, suport al desenvolupament de l’activitat i posada en valor dels productes de la comarca

Es promou un model turístic que posi en valor estratègies empresarials ambientalment sostenibles.

4 línies estratègiques de mitigació del canvi climàtic

filter_1

Generació energètica renovable local

filter_2

Eficiència energètica en edificis

Reduir les emissions de l’edificació en global, alhora que possibilitar una transició de la mobilitat sostenible verda.

Reduir les emissions de l’edificació i el consum d’energia final, atenent a les possibles mesures de rehabilitació energètica.

filter_3

Mobilitat sostenible i desmaterialitzada

filter_4

Gestió de la transició energètica

Reduir el consum energètic i les emissions associades al volum del transport, que com a àmbit ocupen gairebé el 50% de les emissions de la comarca.

Generar els ens necessaris per gestionar els recursos i la feina derivada d’aquesta Estratègia per la transició energètica i el clima del Maresme.