La mesa

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat per unanimitat la Declaració de situació d’Emergència Climàtica el març de 2021, identificant el Maresme com un territori altament vulnerable als efectes del canvi climàtic. Es compromet a actuar per a assolir els objectius de mitigació de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i a adaptar la comarca als efectes del canvi climàtic.

D’entre els compromisos adoptats per la Declaració, destaca la constitució d’una Mesa de treball per l’adaptació al canvi climàtic (METACC). Es tracta d’una eina de participació, en que es pretén comptar amb representació de l’àmbit científic, la societat civil, els agents econòmics i l’administració per identificar les prioritats d’actuació davant els escenaris climàtics que es plantegen.