Menjadors i Transport Escolar, AIM i AID obligatoris (curs 2003/2004)

L’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Maresme ja ha començat a programar el curs 2003/2004 pel que fa als serveis de menjador, transport  i ajuts individuals obligatoris.


Aquí trobareu la documentació que cal emplenar des dels centres escolars:Els documents s’han de lliurar al CCM abans del 30 de maig. Podeu trametre la documentació per fax ( 93 757 21 12 ) o bé, per correu electrònic: ensenyament