Més diners de la Unió Europea per a la rehabilitació de la Sala d’Argentona

L’Ajuntament d’Argentona ha rebut 40.000 € del Feder (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). Aquesta subvenció s’afegeix a la que ja es va aconseguir anteriorment de 40 milions de pessetes procedents de la Unió Europea.


Donat l’elevat cost de la rehabilitació de la Sala, des del principi s’han buscat intensament fonts de finançament a d’altres administracions públiques d’àmbit superior.
Ara, un cop més podem donar la bona notícia que se n’han aconseguit més.

Aquesta subvenció del FEDER correspon a les actuacions dels ens locals cofinançades per la Unió Europea incloses en el Document Únic de Programació (DOCUP) de l’Objectiu 2 de Catalunya (2000-2006), corresponents al període 2002-2003, i gestionades per la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

A més, s’està avançant en les negociacions per tal d’aconseguir recursos a través de l’acord entre el Ministerio de Fomento i el Ministerio de Educación y Cultura per a l’actuació conjunta en el patrimoni històric, l’anomenat 1% cultural. Fruit d’aquestes negociacions, ja s’ha presentat la documentació exigida per sol·licitar aquesta ajuda a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació.
Ajuntament d’Argentona.