Més servei sanitari a tot el municipi de Dosrius

Després de moltes reunions, cartes, fins i tot peticions de veïns, demanant que s´incrementi la dotació de més hores d´assistència de metge en el nostre municipi, el responsable de sanitat, que és la Generalitat de Catalunya i en concret el Servei Català de la Salut, en un escrit del 25.11.2002, registre d´entrada 5049, ens ha notificat que a principis del segon semestre del 2003 tindrem fix en el municipi un altre equip metge, durant 20 hores a la setmana, a més del que hi ha actualment.


Fins ara hi havia reforços puntuals a l´estiu, també en moments concrets de l´hivern, però amb aquest comunicat es garanteix un millor servei per a totes les persones del municipi


Josep Jo i Munné
Alcalde