Mesures extraordinàries de prevenció d´incendis forestals

Fins el 14 de març de 2012

Mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals dictades pel DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL. Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat