Moció proposada per la Comissió de Mobilitat (PSC, CiU, PP, ERC i IC-V)del CCM per a la implantació d’un descompte del peatge de la C-32 en el tram Alella-Mataró per als usuaris de la comarca del Maresme

La comarca del Maresme ha estat sempre un corredor de connexió amb Barcelona i també amb la resta del país.

La mobilitat al Maresme es realitzava a través de la N-II, que uneix la Jonquera amb Barcelona. L´any 1967, però, es construïa la primera autopista de pagament de l´Estat, la que unia Mataró amb Barcelona. Posteriorment, el 1997, aquesta s´allargava fins a Palafolls i es dibuixava la via ràpida que unia la totalitat de la comarca de Barcelona.

La concessió de la C-32 a ACESA, pel que fa el seu tram de Montgat a Mataró, acabava originàriament l´any 2004. Però aquesta concessió s´ha anat allargant com a conseqüència de l´aplicació de peatges tous a la resta d´autopistes metropolitanes i la supressió parcial en alguna d´elles (la part nord de l´autopista es considera peatge tou a canvi d´allargar la concessió de la part sud de la comarca).

La N-II continua sent una via de comunicació amb Barcelona, tot i la manca de condicions que té aquesta carretera per absorbir tot el trànsit que hi circula. A més, la situació de la N-II, especialment al Baix Maresme, ocasiona una barrera pels municipis per on passa, que es veuen abocats a “viure d´esquenes” a la façana litoral.

Els alcaldes dels municipis afectats del Baix Maresme, juntament amb el Consell Comarcal, han creat la Plataforma “Trasllat N-II, C-32 gratuïta”, que pretén l´eliminació dels peatges entre Montgat i Mataró, i convertir l´actual C-32 en una variant de la N-II, i aquesta en una via de comunicació entre els municipis de la comarca.

La C-32, a més de ser utilitzada pels ciutadans del Maresme, també ho és per altres vehicles que la utilitzen només de pas per arribar a Barcelona o a les comarques gironines.

És una discriminació pels ciutadans del Maresme pagar un peatge que, des de fa tants anys, ja està suficientment amortitzat. La mesura recentment anunciada de rebaixar els peatges pels usuaris habituals dels municipis de Rubí i Mollet del Vallès és vista des del Maresme com un nou greuge, ja que la C-32 té la concessió més antiga i que ha estat allargada successivament per a que els peatges d´altres indrets fossin més baixos. Cal doncs fer que com a mínim en trànsits obligats, de la feina a casa i de casa a la feina, els ciutadans del Maresme puguin gaudir d´un descompte, un descompte que ha de ser selectiu atès que la rebaixa o l´eliminació del peatge per a tothom podria implicar un transvasament no desitjat de vehicles des de l´A-7 a la C-32.


Per tots aquests motius, el Ple de l´Ajuntament de ……… aprova:

Primer: Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l´empresa concessionària ACESA l´establiment d´un descompte en els peatges entre Alella i Mataró de la C-32 per als usuaris empadronats als municipis del Maresme amb les següents condicions:

a) El descompte aplicable serà del 100% del preu vigent del peatge en cada moment.
b) Només serà aplicable els dies feiners i pels usuaris habituals, entenent com habituals els que realitzin vuit o més trànsits mensuals en dies no festius.
c) Aquest descompte s´aplicarà tant a les persones físiques com a les jurídiques i es realitzarà mitjançant un teletac o qualsevol altre sistema de pagament dinàmic, targeta de crèdit o targeta-dèbit actualment autoritzades per la societat concessionària, i també totes aquelles altres que en el futur es puguin autoritzar.

Segon: Donar trasllat d´aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l´empresa concessionària ACESA i als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i Ajuntaments de la comarca.

No obstant el ple decidirà