Model d’Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions

En aquest power point podreu veure les indicacions que dóna la Generalitat de Catalunya als ajuntaments per regular els sorolls i les vibracions.


Podeu accedir-hi Cliqueu aquí