Montserrat Garrido Romera


MANDAT 2015-2019
 

NOM: Montserrat Garrido Romera


PARTIT: CiU
CÀRREC COMARCAL: Consellera
CÀRREC MUNICIPAL: Alcaldessa
MUNICIPI: 

Sant Pol de Mar


CORREU ELECTRÒNIC: alcaldia@santpol.cat
FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 

Grau Superior en Educació Infantil


Experiència laboral:


Gerent d’una empresa de Serveis


Educadora Infantil


TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

8 anys com a alcaldessa


16 anys com a regidora de CiU


Consellera comarcal


Presidenta local Tot a Sant Pol de Mar


XARXES:
 
https://www.facebook.com/mgromera
 
@lili_garrido
 
 https://www.instagram.com/garrido.romera/