Neix el Projecte Educatiu Mataró, que pretén implicar la societat per millorar la qualitat educativa en tots els àmbits

A través d’un web tothom podrà participar en fòrums i rebre informació

Ahir, dijous 16 de maig, l’alcalde, Manuel Mas, i el president de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Sergi Bonamusa, van presentar el Projecte Educatiu de Mataró (PEM).

En el transcurs de l’acte de presentació, Joan Subirats, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, va oferir la conferència “Quina educació? Per a quins ciutadans?”.


Què és el PEM?

El PEM és una iniciativa educativa que neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió i debat ciutadà que requereix de la màxima participació de la societat civil de la ciutat, tant de col·lectius com de persones vinculades a l’educació, amb la finalitat de definir línies estratègiques d’actuació en matèria educativa i generar compromisos entre els agents implicats.

Per aconseguir aquesta finalitat, es proposen els següents objectius:

. Definir amb quina oferta educativa compta acualment la ciutat (Mapa educatiu de Mataró),

. Definir quina oferta educativa necessita la ciutat a mig termini (2003-2007),

. Defnir els valors que han d’orientar el model educatiu de la ciutat,

. Disposar d’un instrument que permeti orientar, revisar i avaluar les actuacions que entitats, institucions i administracions fan a al ciutat,

. Proposar nous reptes i aportar millores a l’educació en el seu sentit més ampli.

El projecte es defineix com un document viu que s’anirà enriquint i ampliant amb les propostes de les diferents comissions que es crearan a partir dels àmbits següents:

. Escola i ciutat

. Educació i territori

. Educació i treball

. Educació i cohesió social

. Educació i lleure, i

. Educació i participació.

Aquestes comissions de treball i el consell plenari constituït portaran a terme la primera fase del PEM, que s’inicia aquest mes de maig i finalitzarà el març de 2003. L’objectiu d’aquesta fase serà l’elaboració i l’aprovació d’un document en el qual es farà una diagnosi de la ciutat en matèria educativa i s’indicaran també les accions de millora, així com el seguiment i de quina manera es donarà continuïtat al treball realitzat.

Com participar-hi

Per tal de formar part d’aquest projecte, tota persona interessada a formar part d’una comissió de treball ho podrà fer a través de 3 vies diferents:

. Omplint la butlleta d’inscipció

. A través del web www.pem.ajmataro.es, on també es podrà participar en els fòrums, rebre informació continuada i establir contacte directe amb la’organització

. Trucant al 010.