Nova distribució de competències municipals a l’ajuntament de Mataró amb motiu de la reincorporació de la regidora d’Igualtat i Solidaritat

Ahir, dimecres 24 d’abril, l’alcalde, Manuel Mas, va redistribuir de nou les competències d’una part del cartipàs municipal amb motiu de la reincorporació la regidora Consol Prados, que ha estat de baixa per maternitat durant uns mesos.


Consol Prados es reintengra a la tasca de govern amb un grau inferior de dedicació degut a les seves obligacions familiars i, en conseqüència, la distribució de les competències delegades queda de la següent manera:

-Consol Prados: consellera delegada d’IGUALTAT I SOLIDARITAT .
En aquesta cartera estan inclosos els assumptes relacionats amb immigració i cooperació, i també el Pla Integral Rocafonda-El Palau (2001-07).

-Alícia Romero: consellera delegada de JOVENTUT I DONA.
En aquesta cartera estan inclosos, a més, els assumptes relacionats amb els agermanaments.

-Oriol Batista. conseller delegat de SERVEIS SOCIALS I SANITAT.

-Esteve Terradas: regidor ADSCRIT A ALCALDIA.

Aquest repartiment competencial serà comunicat en el proper Ple de l’Ajuntament.