Objectius del Pla • Objectiu general

  Consolidar el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme com un instrument vers la implicació i la participació de tots els actors socials i la construcció de visions globals i compartides, que fomenti les accions integrades d´intervenció global i proporcioni eines i referents concrets d´actuació en l´àmbit local, en relació al fet migratori a la comarca.

 • Objectius específics

  • Fomentar la incorporació i participació de tots els actors (polítics/ques, tècnics/ques, persones immigrades i autòctones) en un procés conjunt, de manera activa i corresponsable.

  • Obrir processos que permetin l´intercanvi i la reflexió sobre les experiències i la realitat, per tal de generar visions i vies d´actuació efectives, compartides i transversals, i no focalitzades tant sols, des de l´àmbit del benestar social.

  • Facilitar la identificació d´eines, recursos i bones pràctiques que s´han de portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes, en relació al fet migratori, dels àmbits de l´educació, la salut, l´habitatge, la vida associativa, etc.

  • Promoure la formació dels i les professionals dels serveis públics de la comarca en funció de les necessitats expressades i/o detectades.

  • Promoure el programa integral d´acollida en el territori, a nivell municipal i/o supramunicipal, donant suport i coordinant els diversos municipis que estiguin interessats en promoure’l.