Objectius Recitrave

Objectius principals.- es centren en establir mecanismes d’integració social de la comunitat gitana i altres col·lectius desfavorits a través d’empreses d’economia social en el camp del treball ambiental (reciclatge i recuperació de residus) i compartir experiències a nivell transnacional.

objectius del programa al Maresme.- es pretén completar la inserció social de les persones gitanes beneficiàries de l’anterior “Programa d’inserció social i reallotjament de les famílies gitanes de la riera d’Argentona”, afavorint la seva incorporació laboral i capacitació a través de noves opcions de treball en l’àmbit del reciclatge.

El repte principal en el terreny de la inserció és poder establir un procediment d’actuació capaç de garantir la inserció laboral de les persones en situació d’exclusió als diferents municipis de la comarca mostrant les eines i els recurssos necessaris.