Odili Enríquez Pérez


MANDAT 2015-2019
 

NOM: Odili Enríquez Pérez


PARTIT: CiU
CÀRREC COMARCAL: Conseller Delegat de Serveis als Municipis i Planificació
DEDICACIÓ AL CONSELL COMARCAL15%
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL11.246,40 euros
CÀRREC MUNICIPAL: Regidor
MUNICIPI: 

Montgat


CORREU ELECTRÒNIC: 
FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 

informació no facilitada


TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

informació no facilitada


XARXES: