Oferta de formació ocupacional del SOC 2011-2012

L’oferta de formació ocupacional es pot consultar el cercador del SOC, conèixer els cursos que s’ofereixen segons tipus de formació i a quines localitats es realitzen. Consulteu-ho aquí.

D’altra banda, encara s’està a l’espera de conèixer la resolució dels PQPI per aquells ajuntaments que havien demanat suport al Departament d’Empresa i Ocupació per poder endegar aquesta modalitat formativa als municipis en el curs 2011-2012.