Oferta de treball: Agent d´Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), Tècnic/a Mig de Promoció Econòmica

 
Puntuació final i proposta de contractació Hipervincle

– 
Bases del concurs per a la selecció de personal per la cobertura d’un lloc de treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb la categoria de Tècnic/a mig de Promoció Econòmica
– 
Model d’Instància {N}ATENCIÓ{N}: L’últim dia de presentació d’instàncies és el 17 de novembre.  
Relació de persones admeses/excloses  
Relació definitiva de persones admeses/excloses  
Resultat de la fase de valoració de mèrits