Oferta de Treball al Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir una plaça de tècnic/a mig per al Servei del Transport Adaptat que gestiona l’Àrea de Benestar Social. Requisits: Estar en possessió del títol d´enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau i/o equivalent. Presentació de currículums: fins el dimarts, 29 d’octubre de 2002. Per consultar les bases del concurs,  
Cliqueu aquí