Oferta de treball: auxiliar administratiu/va


OFERTA DE TREBALL


El Consell Comarcal del Maresme precisa contractar per via d´urgència una plaça d´Auxiliar administratiu/va, adscrita a l´àrea de Serveis Generals.

Les funcions a desenvolupar són:

Realització material de tasques de mecanografia i manipulació d´equips d´oficina.


-Despatx de correspondència.


-Transcripció i còpia de documents.


-Arxiu i classificació de documents.


-Atenció al públic, per tots els mitjans.


-Altres que li siguin encomanades.

Els requisits mínims de titulació per a prendre part en la selecció són disposar del títol de graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.


Els mèrits que es valoraran són:

Experiència, en especial en l´administració pública


-Formació específica pel lloc de treball

La data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, que hauran d´anar acompanyades del corresponent currículum, s´estableix pel dia 9 de novembre de 2005. Aquestes sol·licituds s´hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal en horari d´oficina.