Oferta de treball: convocatòria d’una plaça interina de psicòleg/a

 
Edicte, bases i convocatòria d’una plaça interina de psicòleg/a per al Consell Comarcal del Maresme Aquesta plaça s’ha pubicat al BOP núm. 232 de 27 de setembre de 2007 i al DOGC 4993 de 24 d’octubre de 2007. L’últim dia per presentar documentació serà el 12 de novembre.