Oferta de Treball: Educador/a Social i Treballador/a Social


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir, amb caràcter interí: – 1 plaça d’Educador/a Social1 plaça de Treballador/a Social pertanyents a l’escala d’Adminstració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Diplomada, grup B, adscrites a l’EAIA del Maresme.  
Edicte
– 
Bases
– 
Instància El termini per presentar instàncies finalitza el 3 de novembre.