Oferta Pública d’Ocupació de 2009

Inspector/a ambiental

 • Resultats globals obtinguts en la fase d’oposició.

 

 

 

 • Resultats de la prova teòrica i determinar la data de la prova pràctica de la fase d’oposició.

 

 • Convocatoria dels candidats admesos que no van acreditar els coneixements de català i determinar la data de la prova teòrica de la fase d’oposició.

  

 

 • Rectificació de l’anunci per la convocatòria del català

 

 • Anunci de la llista d’admesos i exclosos plaça Inspector Ambiental OPO 2009 

 

 • Termini per presentar les reclamacions contra la relació d’admesos i exclosos: 20 de juliol de 2011
 • Anunci de modificació de les Bases específique 
 • Anunci de les bases publicat al BOP i al DOGC, Cliqueu aquí (5)
  • Bases Generals per a la selecció de les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2009-2011, Cliqueu aquí(4)
  • Bases específiques reguladores del procediment selectiu de la plaça d’Inspector/a Ambiental, Cliqueu aquí(3)
 • Per descarregar-vos el model d’instància per adreçar al Consell Comarcal del Maresme, Cliqueu aquí(2)
 • Per descarregar-vos el model de currículum, Cliqueu aquí(1)
 • Termini per presentar les instàncies plaça Inspector/a Ambiental: 14 de juny de 2011