Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Maresme 2005


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir les següents places:
1 Tècnic/a de Promoció Econòmica

– 1 Treballador/a Social, adscrit a l’EAIA

– 1 Auxiliar Administratiu/va

 
Bases Generals i específiques

 
Model d’instància

{n}El termini de presentació d’instàncies finalitza el 14 de novembre