omencen les obres de la nova escola bressol de Premià de Mar

Una de les primeres actuacions urbanístiques de 2002 a Premià de Mar es posa en marxa. Es tracta de la transformació de l’antic edifici central de l’Institut Voramar en la nova escola Bressol pública pel municipi.

L’empresa l’Arca del Maresme ha iniciat avui les feines de remodelació de l’edifici central de l’anterior institut Voramar per a convertir-lo en la nova escola bressol municipal de Premià de Mar.
El pressupost d’execució puja a 68.483 euros (uns 11 milions de pessetes) 30.000 dels quals són sufragats per l’Ajuntament i els 38.000 restants pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Les obres permetran ampliar l’oferta en 40 places, és a dir, passarà de les actuals 20 places, a l’escola Sant Cristòfol de la Gran Via, a 60 places en l’espai remodelat de l’antic Institut Voramar.

Les places de nova creació són set per a infants del grup lactant (0-1 any) 13 per a infants del grup caminants (1-2 anys) i 20 per al grup d’infants P-2 (2-3 anys).
L’obra de remodelació significarà l’enderroc de murs de l’actual centre per adaptar-ho a les noves necessitats, així es crearan dues noves aules a la planta baixa, s’arranjarà el pati exterior un cop retirats els barracons,
s’instal·larà un ascensor (l’edifici té dues plantes) hidràulic per permetre l’accés de persones amb dificultats de mobilitat, s’arranjaran els accessos i es construiran nous lavabos al costat de cada aula, aquestes dependències
han d’estar, a més a més, adequades per atendre a nens de 0 a 6 anys.

Totes les actuacions estan per sobre del que indica la normativa, així per exemple les dues aules més petites són de 49.2 m2 (30 m2 segons normativa) i la més gran de 65.1 m2 (40 m2 segons normativa) finalment el pati d’d’ús
exclusiu de l’escola bressol serà de 279 m2 (75 m2 segons normativa). Totes les dependències disposaran de les mesures de seguretat que marca la llei.

Recuperar l’institut Voramar no significarà només disposar d’una nova escola bressol, un dels edificis de l’anterior institut s’adequarà per a la nova seu de l’Escola d’Adults, l’Oficina de Català de Premià de Mar i les dependències de l’Associació Creixent que es dedica a donar cursos de
formació no reglada. Però una de les recuperacions més importants serà la pista poliesportiva, aquesta s’adaptarà com a pista d’ús públic el que significarà un nou equipament esportiu per a la zona. Aquestes dues actuacions no tenen encara data d’execució.
>
> Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53
> cruzcj@premiademar.org http://www.premiademar.org
>