On es troba el mosquit tigre?

El mosquit adult sovint es troba molt a prop del seu punt de cria perquè el seu radi de vol màxim és de 400 metres.


El mosquit tigre està especialitzat en posar els ous en parets de petits receptacles (joguines, plats de testos, cendrers, galledes…), just per sobre el nivell de l´aigua que s’hi ha quedat acumulada. La facilitat per trobar aquests espais ha fet que el mosquit tigre s´hagi adaptat molt bé al medi urbà  perquè ha trobat en terrasses i jardins particulars un espai apropiat per créixer.


El mosquit tigre també es pot trobar en espais públics on hi ha aigua acumulada en petites quantitats i sense moviment. No el trobarem en rieres ni en grans acumulacions d´aigua.