Ordre del dia de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local que se celebrarà el proper dia 13 d’abril de 2004 a les 17:30 hores