Ordre del dia de la reunió del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el dimarts 19 de desembre


El dimarts, 19 de desembre, a les 16.30h tindrà lloc al Consell Comarcal del Maresme la darrera reunió d’aquest any del Consell d’Alcaldes amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 18 de juliol de 2006.
-1.Emissió d´informe favorable, si s´escau, del Pressupost general de la Corporació corresponent a l´anualitat del 2007.
-2.Informar, si s´escau, sobre les gestions del transport públic al Maresme.
-3.Presentació, si s´escau, dels resultats de l´adjudicació dels serveis de telecomunicacions del Consell Comarcal del Maresme i de 28 municipis del Maresme.
-4.Presentació, si s´escau, del servei d´atenció domiciliària.
-5.Precs i preguntes.