Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes convocat per al 21 de març de 2006


D’acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 21 de març de 2006, a les 17.00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 20 de desembre de 2005.


-1.- Presentació del Projecte TECNOCAMPUS Mataró.


-2.- Proposta d´actuació del Comitè de Seguiment del Procés d´Implantació de la Televisió Digital Terrestre.


-3.- Informació sobre el desenvolupament del Pla Estratègic Territorial del Maresme.


-4.- Presentació de l´estudi sobre la creació del Consorci de Polítiques Actives per a l´Ocupació al Maresme.


-5.- Presentació de la cartera de serveis de Protecció de la Salut.


-6.- Prova pilot per a la implementació d´un servei de neteja de graffitis.


-7.- Propostes de millora del servei de recollida selectiva de brossa al Maresme.

Mataró, 1 de març de 2006


El president


Pere Almera i Puiggròs