Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes del 18 de juliol de 2006


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 18 de juliol de 2006, a les 17.00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 21 de març de 2006.


-1.- Presentació del procés de la compra agregada de diversos ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme de paper i telecomunicacions.


-2.- Presentació del procés de constitució dels Consorcis TDT.


-3.- Presentació dels treballs preparatius de la constitució de la Comunitat d´usuaris d´aigua del Tordera.


-4.- Presentació dels avenços dels treballs del Pla Estratègic del Maresme.


-5.- Presentació del balanç del Centre d´Acollida d´Animals Domèstics (CAAD).


-6.- Precs i preguntes.

Mataró, 28 de juny de 2006

El president
Pere Almera i Puiggròs