Ordre del dia del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme

Dimarts, 18 de desembre de 2007 a les 16.30h

 


El dimarts, 18 de desembre a les 16.30h, es reunirà el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme. Aquesta serà la primera reunió del mandat 2007-2011. El Consell d’Alcaldes és una figura essencial dins l’organització comarcal. Es tracta d’un òrgan consultiu que està integrat per tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca i el convoca el president del Consell Comarcal perquè informi sobre les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del ple.


L’ordre del dia de la reunió del 18 de desembre és el següent: 1.- Donar compte, si s´escau, del projecte de Pressupost 2008.
-2.- Emissió d´informe, si s´escau, envers la creació dels serveis educatius complementaris del Consell Comarcal del Maresme.
-3.- Presentació de l´estudi de gestió de la Dependència i desenvolupament de la Llei de Serveis Socials.
-4.- Presentació de la posta en marxa i inauguració del Maresme Centra de Negocis.
-5.- Presentació de balanç del Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme.
-6.- Presentació de la continuació dels treballs del Pla Estratègic Maresme 2015.
-7.- Presentació de l´estudi de Localret sobre la situació i necessitats d´inversions d´infraestructures de banda ampla al Maresme.
-8.- Presentació de les beques per a alumnes de l´Escola Universitària del Maresme.
-9.- Precs i Preguntes.