Ordre del dia del Consell d’Alcaldes del dimarts 8 de maig

A les 17.00h al Consell Comarcal del Maresme


0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 19 de desembre de 2006

1.- Donar compte de la liquidació pressupost 2006 del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Aprovació, si s´escau, de les conclusions del Pla Estratègic Maresme 2015.

3.- Presentació de l´estudi sobre el traçat de la Nacional II entre Montgat i Cabrera de Mar realitzat per Barcelona Regional.

4.- Presentació dels canvis normatius sobre la tarifa d´enllumenat públic.

5.- Precs i Preguntes.


en acabar la sessió i com a comiat del mandat, es servirà un petit refrigeri.