Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que celebrarà el CCM el 16 de març de 2010

La sessió començarà a les 17.00h

ORDRE DEL DIA: 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de desembre de 2009.
-1.- Presentació dels treballs de l´estesa de fibra òptica del Maresme.
-2.- Presentació dels avenços de la Comissió de Mobilitat.
-3.- Assumptes sobrevinguts.
-4.- Informes, precs i preguntes.