Ordre del dia del Consell d’alcaldes que se celebra el 25 de febrer

A les 17.00h del dimecres, 25 de febrer, se celebrarà una reunió del Consell d’Alcaldes amb el següent Ordre del Dia: 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de data 30 de setembre de 2008.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 16 de desembre de 2008.
-2.- Aprovació, si s´escau, del projecte de la compra agregada d´energia elèctrica.
-3.-Informació sobre l´organització del Challenge Costa Barcelona- Maresme.
-4.- Informació sobre la mobilitat al Maresme.
-5.- Informes, precs i preguntes.

Data: 2009-02-25

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme