Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 15 de març

A les 17.00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA {.q}0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de data 21 de desembre de 2010.
-1.- Presentació del conveni marc amb els Ajuntaments per a la gestió de la Xarxa comarcal i Local de Banda Ampla del Maresme.
-2.- Proposta d´assignació de treballs comunitaris a persones amb condemnes penitenciàries, en virtut del conveni de col·laboració signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques per tal de col·laborar en l´execució de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
-3.- Proposta de contractació d´una nova Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal directiu dels ajuntaments.
-4.- Informes, precs i preguntes.{.q}