Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de juliol a les 16.30h

ORDRE DEL DIA 1.Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de data 25 de febrer de 2009.
-2.Presentació i realització de la subhasta electrònica de la compra agregada d´energia elèctrica dels 30 municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme.
-3.Presentació de la constitució de la societat d´economia mixta “SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, SL”.
-4.Valoració de la prova esportiva Mig Triatló Internacional del Llarga Distància “HALF CHALLENGE” realitzada el dia 24 de maig de 2009.
-5.Informe, precs i Preguntes.