Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament d’Argentona (7/03/2003

PLE CORPORATIU AJUNTAMENT D’ARGENTONA
Divendres, 7 de març, a les 20.00h


ORDRE DEL DIA


1. ALCALDIA

1.1. Acta anterior
1.2. Donar compte Decrets d´Alcaldia
1.3. Ratificació Resolucions d´Alcaldia
1.4. Ratificació acords Comissió de Govern
1.5. Acceptació subvenció PUOSC 2003
1.6. Adhesió al Conveni Localret-Telefònica


2. URBANISME I OBRES PRIVADES

2.1. Modificació puntual del Pla General d´Argentona de les unitats d´actuació entre C. Ferraters i la Font Picant, clau “R” i C. Ferraters, clau “T”
2.2. Modificació puntual del Pla General d´Argentona per al sòl urbà qualificat de clau “g” corresponent a Conjunts suburbans absorbits
2.3. Compliment de sentència confirmatòria ordre d´enderroc
2.4. Ordres d´enderroc

3. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS

3.1. Mocions conjuntes de tots els grups municipals

3.1.1. Modificació de la plantilla de personal


3.2. Mocions conjuntes del Grup Municipal l´Entesa. Entesa per Argentona, del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal de Convergència i Unió

3.2.1. Moció sobre les declaracions del president del Tribunal Constitucional.
3.2.2. Moció de suport a l´Ajuntament de Banyoles.
3.2.3. Moció contra el tancament del diari Egunkaria.


3.3. Mocions conjuntes del Grup Municipal Popular, del Grup Municipal l´Entesa. Entesa per Argentona i del Grup Municipal Socialista

3.3.1. Moció relativa a una línia d´autobusos entre Argentona i Barcelona

3.4. Mocions del Grup Municipal Popular

3.4.1. Moció relativa a la ubicació de la Policia Local


4. INTERPEL.LACIONS

4.1. Grup Municipal Popular

4.1.1. Interpel.lació relativa a aplicació de noves tècniques en actuacions urbanístiques

5. PROPOSTES URGENTS

6. PRECS I PREGUNTES

7. Donar compte de l´informe anual del defensor del vilatà