ordre del dia del Ple extraordinari d’Arenys de Munt (15/01/2002)

Aquest dimarts, dia 15 a les 9h. del vespre a la Masia de Can Borrell, l’Ajuntament d’Arenys de Munt celebra ple extraordinari, amb el següent ordre del dia: 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 2. Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2000. 3. Proposta d’adjudicació de la parcel·la núm. 12 de la urbanització Can Sagrera. 4. Proposta d’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 23 de taxa de llicència urbanística. 5. Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a l’exercici 2002. 6. Proposta d’adhesió al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, i aprovació dels estatuts. 7. Proposta de supressió de la Mancomunitat d’Arenys de Mar-Arenys de Munt pel manteniment de l’emissari submarí.