Ordre del dia del Ple extraordinari del CCM (8/10/2002)

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 8 d´octubre de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Agència Catalana de l´Aigua, el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci de Costa Brava i l´Ajuntament de Blanes per a l´explotació d´una instal·lació de tractament d´aigua marina al Delta de la Tordera, als termes municipals de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls.


-2.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Agència Catalana de l´Aigua, el Consell Comarcal del Maresme, els Ajuntaments de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar i Arenys de Munt, per a l´execució de les obres complementàries a la instal·lació de tractament d´aigua marina al Delta de la Tordera.


-3.- Aprovació, si s´escau, de les tarifes d´abastament d´aigua en alta del Servei Comarcal d´Aigua Potable en Alta a les poblacions del Maresme Nord.


-4.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del contracte administratiu de data 28 de juny de 1994 de la concessió administrativa per a la prestació del Servei Comarcal d´abastament d´Aigua Potable en Alta a les poblacions del Maresme Nord.


Mataró, 3 d´octubre de 2002

El President

Josep Jo i Munné