Ordre del dia del Ple Municipal d’Arenys de Munt (6 de juny 2002)

El dijous, dia 6 de juny, a les 10 del vespre, a la Sala d´Actes de la masia de Can Borrell, tindrà lloc un PLE EXTRAORDINARI DE LA CORPORACIÓ, que debatrà el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l´acta anterior.
2. Proposta de resolució d´al·legacions i aprovació provisional del Pla General. ( pendent de confirmar)
3. Proposta d´aprovació de conveni urbanístic amb l´empresa Construcciones Rafael Pascual.
4. Proposta de ratificació del Conveni Urbanístic signat amb la senyora Anna Maria Fradera.
5. Proposta de ratificació del conveni urbanístic de “Can Co”
6. Proposta de Delegació de competència i aprovació de conveni per la recollida d´animals abandonats, amb el Consell Comarcal.
7. Proposta d´aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 4
8. Proposta d´aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 5
9. Proposta de concertació de crèdit per 670.741,50 euros
10. Proposta d´estimació del recurs presentat per l´agent António García.
11.