Organigrama tècnic


PRESIDÈNCIA: DAMIÀ DEL CLOT I TRIAS

 • Secretaria de Presidència
 • Secretaria
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Comunicació
 • Eventual suport equip de govern

GERÈNCIA: ANNA ANTOJA SERRA

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 • Coordinació Pressupostària i del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)
 • Xarxa Comarcal de Banda Ampla
 • Observatori de Desenvolupament Local
 • Servei de Recursos i Projectes Europeus
 • Projectes Estratègics Territorials
 • Relacions estratègiques comarcals

SERVEIS ALS MUNICIPIS

 • Oficina de Serveis Tècnics
 • Servei d’informació als municipis (SIM)
 • Oficina Comarcal de Contractació Administrativa Singular o Agregada
 • Oficina Comarcal d’Inspecció de Serveis
 • Oficina Comarcal de Selecció de Personal
 • Atenció als Animals Domèstics (CAAD Maresme)
 • Protecció civil
 • Salut Pública

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Servei de Concertació Territorial
 • Servei d’Ocupació i Empresa
 • Servei d’emprenedoria
 • Servei de Joventut
 • Servei de Comerç i Atenció a les persones consumidores

MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

 • Servei de Formació, Educació i Sensibilització ambiental
 • Entorn Urbà i Medi Natural
 • Agència Comarcal de l’Energia
 • Canvi Climàtic
 • Servei d’Alertes Meteorològiques
 • Sanejament d’Aigües Residuals i Control d’Abocaments
 • Ponència Ambiental Comarcal
 • Abastament d’Aigua Potable i Pous
 • Recollida de Residus Urbans, Neteja Viària i de Platges

EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

 • Servei d’Atenció Social Primària
 • Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc (EAIA)
 • Transport Adaptat
 • Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
 • Assistència Tècnica d’Atenció a la Dependència i Gent Gran
 • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i Servei d’Atenció Integral i Igualtat (SAI)
 • Participació Ciutadana i Acomodació de la diversitat

SERVEIS A LES PERSONES

 • Servei de Beques i Ajuts i Desplaçament Escolar
 • Servei de Menjador escolar
 • Servei de Transport Escolar
 • Oficina Comarcal d’Habitatge
 • Servei de cultura
 • Arxiu Comarcal del Maresme

SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

 • Serveis Generals
 • Règim Interior
 • Recursos Humans de la Corporació

INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES

 • Informàtica
 • Administració Electrònica
 • Gestió d’Expedients Electrònics
 • Serveis de Suport a la Implantació de l’Administració Electrònica Municipal
 • Transparència i Bon Govern