Órgans de Govern

EL PLE


LA COMISSIÓ PERMAMENT DEL PLE


LA PRESIDÈNCIA


LES VICEPRESIDÈNCIES


EL CONSELL D’ALCALDIES


LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES


LA GERÈNCIA


COMISSIONS INFORMATIVES