PAB. Permís d’abocament

Per sol·licitar el Permís d’abocament cal presentar la documentació que especifica el l’article 15 del Reglament Regulador.

Aquesta documentació pot variar en funció del tipus de permís que es vulgui sol·licitar: