Participants en l’elaboració del Protocol d’atenció a la infància i adolescència en risc del Maresme

Aquest protocol ha estat elaborat per membres de la Plataforma Comarcal de la Xarxa d’Infància, Adolescència i Família (XIAF) de la comarca del Maresme.

El grup coordinador ha estat format per l’EAIA del Consell Comarcal del Maresme (Yolanda Ascasso, Raquel Domínguez, Pep Prats i Yolanda Bernardo) i l’adaptació de continguts al format web l’ha dut a terme l’equip de comunicació del CCM (Mònica Marcet i Marisol Sanz).{taula38}