Pla d’Acció


El Pla Director, apart de suggerir i identificar l’escenari que embolcalla aquest nou model anomenat Societat de la Informació, pretén seleccionar i definir una línia de treball que per les seves característiques, de viabilitat i utilitat, siguin executables a curt termini per part del Consell Comarcal del Maresme.

El pla d’acció se centra, de forma conceptual, en tres fronts de treball: adequació de les administracions públiques, la posta en marxa de serveis innovadors amb efecte demostrador i la promoció dels models de societat de la Informació i del coneixement.

La Societat de la Informació i del Coneixement tot just s’està definint. Passarà força temps per poder establir models clars de determinades variables en joc, per tant considerem oportú de treballar, de forma prioritària, els aspectes de promoció i de lideratge.

D’altres línies de treball, prou importants, com ara les infrastructures de telecomunicacions o desenvolupament de la indústria del coneixement poden ser abordades a mesura que es consideri estratègic la seva consideració.

La selecció dels tres àmbits de treball no exclou cap acció de treball que es pugui generar en el marc descrit en l’enfocament. Ara bé, per aconseguir resultats tangibles cal començar per algunes propostes manejables i és en aquest sentit que es plantegen els següents objectius.