Pla d’accions del programa Recitrave

Dins del pla d’accions engegat des del programa local s’ha treballat en la posada en marxa durant l’any 2001 d’un conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Maresme i l’empresa L’ARCA del Maresme SLL per a la neteja i manteniment de zones de bosc i la inserció sòcio-laboral de persones gitanes.

Una altra de les accions plantejades en el programa ha estat la creació d’una figura tècnica encaminada a garantir els processos d’inserció laboral de les persones gitanes usuàries del programa dins de l’Institut de Promoció Econòmica de Mataró.

Aquesta iniciativa permet treballar amb les persones de cultura gitana aspectes d’hàbits laborals i formatius encaminats a garantir la seva inserció sòcio-laboral.
El tractament individualitzat que es dóna a cada usuari permet resoldre aspectes puntuals de la seva situació i garanteix un acompanyament real en la millora de les seves condicions d’inserció.

El compromís dels socis participants del programa per trobar una solució que garanteixi la inserció laboral i la millora de les condicions sòcio-laborals de les persones de cultura gitana que actualment dipositen la ferralla a les rieres d’Argentona i Sant Simó ha de permetre acabar amb èxit el programa, aquest 2002.