Pla d’Objectius Comarcals: Mobilitat

El Maresme ha de ser una Comarca de lliure circulació i fàcil accessibilitat. Per aconseguir-ho, cal donar prioritat a les polítiques que fomentin la utilització i la millora constant del transport públic i col·lectiu, i que disminueixin les barreres geogràfiques i econòmiques que creen els embuts en les seves principals vies.


Les xarxes de comunicació representen una gran debilitat estratègica per a la Comarca del Maresme, actualment ja estan condicionant i frenant, en alguns casos, les seves expectatives de desenvolupament.

Des del Consell Comarcal cal liderar un procés d’anàlisi de les principals limitacions i mancances en les xarxes de comunicació actual i dels seus equipaments, identificant polítiques que permetin participar activament en la negociació amb les Administracions competents de les possibles alternatives de solució a la gran varietat de problemes existents: façana litoral, vies de peatge, congestió de la nacional, poca oferta de transport públic, la millora de la interconnectivitat amb la comarca del Vallès Oriental i La Selva en quant a transport públic ferroviari , etc.

Cal aconseguir que el Maresme tracti d’aquestes qüestions com si fos una única veu. Des del Consell Comarcal s’iniciarà un procés de debat i negociació que permeti arribar a un acord sobre el “pacte de la mobilitat i accessibilitat” del Maresme. Un pacte que ha de permetre negociar amb les altres Administracions des d’una posició de força i unanimitat.