Pla Director per a la Societat de la Informació Comarca del Maresme


Aquest estudi encarregat pel Consell Comarcal del Maresme fa una radiografia de la situació de la comarca, i de les administracions públiques locals en particular, en quant a utilització de les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació.
L’estudi s’ha realitzat l’any 2002 i va ser presentat públicament el mes d’octubre.
Per accedir al document,  
cliqueu aquí