Plaça Inspector/a Ambiental

 
Edicte convocant els candidats/es que han superat la fase de valoració de mèrits per a la plaça d’Inspector/a Ambiental


– 
Puntuació de la fase de valoració de mèrits


 
Resultats de la prova de català (19/01/2004)


– 
Llista d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de concurs per a la selecció amb caràcter interí d’una plaça d’Inspector/a Ambiental