Ponència La lluita contra el fracàs escolar: el paper dels governs locals.

Informe elaborat per Xavier Bonal, del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la jornada del XVIII Fòrum Local d’Educació celebrada a Martorell el 10 de febrer de 2012.
Consulteu-la aquí: {X}