PQPI – Mataró Escola Pia Santa Anna.

Programa de Qualificació Professional Inicial

Descripció
Especialitats curs 2009 – 2010:

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Àmbit
Formació professional no reglada

Titularitat
Privada

Sistema d’accés
Cal matricular-se (consulteu les dates)

Destinataris
Joves de 16 a 21 anys que no hagin acreditat l’ESO.

Territori d’actuació
Mataró

Ubicació
Escola Pia Santa Anna

Adreça
Carrer Sant Agustí, 59. 08301 Mataró.

Telèfon
937961179

Adreça electrònica
mataro.fp@escolapia.net

Pàgina web
 
http://mataro.escolapia.cat